Politika privatnosti

U cilju uspešne obrade i realizacije porudžbina, ponuda, i realizaciju usluga potrebno je da posedujemo informacije korisnika (ime, prezime, kontakt telefon i adresu).

OXO se obavezuje da se dostavljeni podaci strogo čuvaju koliko je to maksimalno tehnički moguće i dostupni su samo zaposlenima i trećim licima kojima su podaci nužno potrebni (prodavci).

OXO nije odgovoran ukoliko se desi zloupotreba podataka od strane trećih lica.

OXO prikuplja, analizira i obrađuje podatke o proizvodima koje posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Ti podaci se  koriste kako bi poboljšali ponudu i izgled stranica i omogućili jednostavniji pristup, sigurniju i udobniju kupovinu.

Društvene mreže

Podaci prikupljeni na društvenim mrežama se obrađuju u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranje porudžbina.

Dodatne informacije o pravima kupaca

 - pravo pristupa podacima koji su prikupljeni

 - pravo obustave korišćenja datih informacija

 - pravo korekcije dostavljenih podataka

 - pravo da ograniči korišćenje podataka ukoliko smatra da je procedura nezakonita

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje OXO platforme za prodaju podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. OXO se obavezuje da će se pridržavati navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima